دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

ژورنال کلاب

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

سمینار دانشجویان کارشناسی پیوسته

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

..

ادامه...